က်ေနာ္ေနရာေလးကို ေရာက္လာတဲ့ သူငယ္ခ်င္းကို အမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ဗ်ာ

Saturday, April 6, 2013

Wednesday, March 20, 2013

ဆိုဒ္ျပင္ေနသည့္တြက္ နည္းပညာတစ္ခုမွ မတင္ႏိုင္ေသးပါ ေတာင္းပန္ပါတယ္